دانلود آهنگ منم عاشق تو هستمه مازنی ریمیکس

دانلود آهنگاﻣﺸﻮ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﻴﻪ ﻫﻮا ﭼﻪ اﻧﻰ ﻋﺎﻟﻴﻪ ریمیکس بیس دار

ریمیکس آهنگ علیرضا باباجانی منم عاشق تو هستمه اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮ ﻣﺴﺘﻤﻪ شاد رقص جشن و عروسی

اهنگ محلی مازندرانی منم عاشق تو هستمه مازنی محمد کجوری با صدای زن معروف اینستاگرام ( نسخه کامل )

 دانلود آهنگ مازندرانی شاد معروف ریمیکس

دانلود آهنگ  منم عاشق تو هستمه مازنی ریمیکس

آهنگ منم عاشق تو هستمه مازنی ریمیکس :

دانلود اهنگ منم عاشق تو هستمه  ریمیکس علیرضا باباجانی تند بیس دار

دانلود آهنگ


اهنگ محمد کجوری منم عاشق تو هستمه اصلی کامل

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس اهنگ منم عاشق تو هستمه امشو سیو مستمه طولانی پشت سرهم

دانلود آهنگ


متن آهنگ منم عاشق تو هستمه

اﻣﺸﻮ ﺷﺐ ﻣﺴﺘﻴﻪ ﻫﻮا ﭼﻪ اﻧﻰ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ درﻣﻰ ﻓﻘﻄ ﺗﻨﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﻴﻪ

ﺷﻮﺧﻰ ﺷﻮﺧﻰ ﺟﺪی ﺑﻮه ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺮده ﭼﻮ ﻫﻔﺖ ﺧﺎن رﺳﺘﻢ ﺑﻴﻤﻪ رد ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﻴﻤﻪ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﻫﺴﺘﻤﻪ اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﺟﺎده ره دوﺳﻤﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ

ﻏﺪ و ﻳﻪ دﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﺳﻠﺎﻣﺘﻰ ﺗﻮ زﻣﻪ دﻟﺒﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﮏ آﺧﺮی ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﺮدﻣﻪ

ﻛﻪ ﺑﻠﻢ ﺗﻮ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﺮی اﺗﺎ ﻛﻮﭼﻴﮏ ﺧﻨﻪ ﻫﺎﻛﻦ ﺗﻤﻮم دﻧﻴﺎی ﻣﻨﻰ دﻳﻮوﻧﻪ ﻧﻮوﺷﻰ ای زﻳﺮ ﻗﺮاره ﺑﺰﻧﻰ

ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻪ ﻫﺴﺘﻤﻪ اﻣﺸﻮ ﺳﻴﻮﺳﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﺟﺎده ره دوﺳﻤﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻏﺪ و ﻳﻪ دﻧﺪه ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻰ

-->
تبلیغات
اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به جوان موزیک می باشد 1400 - 23