دانلود آهنگ هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس فرهاد جهانگیری ریمیکس اصلی

دانلود آهنگ هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس فرهاد جهانگیری ریمیکس اصلی

دانلود آهنگ آدم برفی خرداد ماهم وای وای فرهاد جهانگیری

اهنگ ﻫﻰ ﺗﻤﺎس و ﻫﻰ ﺗﻤﺎس ﭘﺸﺖ ﺗﻤﺎس رد ﺗﻤﺎس و اﻟﺘﻤﺎس و اﻟﺘﻤﺎس

دانلود آهنگ شاد کردی جدید

دانلود آهنگ هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس فرهاد جهانگیری ریمیکس اصلی

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری آهنگ هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری آهنگ هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس نسخه اصلی

دانلود آهنگ


متن آهنگ آدم برفی فرهاد جهانگیری

ﻫﻰ ﺗﻤﺎس و ﻫﻰ ﺗﻤﺎس ﭘﺸﺖ ﺗﻤﺎس رد ﺗﻤﺎس و اﻟﺘﻤﺎس و اﻟﺘﻤﺎس

آﻳﻢ ﻛﺎﻓﺮ زاﻧﻰ ﻛﻰ ﺧﺪاس و ﻛﻮ زاﻧﻰ ﭼﻪ ﻃﻠﺎس

ﻧﺎﻳﺪو و ﺑﺎن ﻋﻜﺴﻢ ﻧﻴﻮﺳﻦ اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﻛﺎری ﻛﻢ اﺳﻤﻤﺎن ﺑﺎی و ﺟﺎی ﻟﻴﻠﻰ و ﻣﺠﻨﻮن

اﻟﻮ اﻟﻮ ارای ﭼﻪ ﺗﻤﺎﺳﻴﻠﻢ رد دﻳﺪن

ﺑﻴﻮﻧﻴﺪم وﺧﺪا وﺣﺸﺖ ﻛﻴﺪن

ﭼﻤﺎن ﺻﺪ ﮔﻠﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻔﺮﻳﻨﻢ ﻛﺮدﻧﻪ

-->
تبلیغات
اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به جوان موزیک می باشد 1400 - 14