دانلود آهنگ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﺸﺘﻤﻪ ﻛﻨﺎر ﺷﻮﻣﻪ از اﻳﻦ دﻳﺎر مجید احمدی ریمیکس اینستاگرام

دانلود آهنگ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﺸﺘﻤﻪ ﻛﻨﺎر ﺷﻮﻣﻪ از اﻳﻦ دﻳﺎر مجید احمدی ریمیکس تند بیس دار

دانلود آهنگ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﻫﺮﺷﻮ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق دﺳﺘﻤﻪ مجید احمدی

ریمیکس اهنگ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﺸﺘﻤﻪ ﻛﻨﺎر ﺷﻮﻣﻪ از اﻳﻦ دﻳﺎر با صدای بچه زن

اهنگ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﻫﺮﺷﻮ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق دﺳﺘﻤﻪ ﺑﺮدی ﺗﻮ ﻛﻪ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻰ دارﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻪ

دانلود آهنگ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﺸﺘﻤﻪ ﻛﻨﺎر ﺷﻮﻣﻪ از اﻳﻦ دﻳﺎر مجید احمدی ریمیکس اینستاگرام

آهنگ ﻣﺴﺘﻤﻪ ﻫﺮﺷﻮ ﭘﻴﮏ ﻋﺮق دﺳﺘﻤﻪ مجید احمدی :

عشق و عاشقی ره بشتمه کنار

شومه از این دیار شومه ازاین دیار

زندگی ره بی تو من خوامه چیکار

شومه از این دیار شومه ازاین دیار

برمه نکن و صداشه در بیار

شومه از این دیار

تو شه هواره دار

امشو هسه امی آخرین قرار

تو شه هواره دار

مستمه هر شو پیک عرق دستمه

بوردی تو که از دست من

هرچی دارنی می ور تش زمه ناز شصت من

کوچه بار ومه شومه شه دیما

شومه بی سر صدا شومه بی سرصدا

کوچه کوچه بی چمر کشمه آه

شومه بی سرصدا شومه بی سرصدا

طالبا ره دم دنه می ل لوا

شومه بی سر صدا شومه بی سر صدا

امشو سویل یک نفره بیه می هوا

شومه بی سرصدا شومه بی سرصدا

مستمه هر شو پیک عرق دستمه

بوردی تو که از دست من

هرچی دارنی می ور تش زمه ناز شصت من

چنه سختی بکشمی اما دوتا

می سر بیمو بلا تی سر بیمو بلا

سیو بخت هاکرده تی ماره دعا

می سر بیمو بلا تی سر بیمو بلا

کاش پادرمیونی کرده کدخدا

تی سر بیمو بلا تی سر بیمو بلا

اسا بوردی الله تی پشت و پناه

می سر بیمو بلا

مستمه هر شو پیک عرق دستمه

بوردی تو که از دست من

هرچی دارنی می ور تش زمه ناز شصت من

-->
باکس دانلود
تبلیغات
اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به جوان موزیک می باشد 1400 - 80