دانلود ریمیکس کالکشن آهنگ های سیاوش قمیشی رادیو جوان طولانی

ریمیکس کالکشن آهنگ های سیاوش قمیشی رادیو جوان طولانی

دانلود مریض ترین میکس ابی و شادمهر و معین رادیو جوان طولانی

پلی لیست بهترین آهنگ های شاد و غمگین سیاوش قمیشی میکس حمید خارجی

پادکست ریمیکس های سیاوش قمیشی جدید و قدیمی لایت و آرام و احساسی تایم بالا + متن ترانه ها

  کالکشن آهنگ های سیاوش قمیشی طولانی پشت سرهم تند بیس دار خفن سیستمی مخصوص ماشین

 دانلود ریمیکس آهنگ های علیرضا روزگار طولانی

دانلود ریمیکس کالکشن آهنگ های سیاوش قمیشی رادیو جوان طولانی

 ریمیکس کالکشن آهنگ های سیاوش قمیشی رادیو جوان طولانی

 ریمیکس طولانی خسته شدم سیاوش قمیشی از دیجی الوان

خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندمو برگ زمونه برنگشت

بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی عادت

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم

یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی

اما تو خلوت خودم تنها فقط مال منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ هدیه سیاوش قمیشی

وقتی باشم عاشق تو غیر دل چیزی ندارم که بدونم لایق تو

دانلود آهنگ


ریمیکس آهنگ های سیاوش قمیشی طولانی پشت سرهم یکجا برای ماشین رادیو جوان

دانلود آهنگ


 دانلود آهنگ الکی سیاوش قمیشی ریمیکس بیس دار

من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمی تونم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی بی خیال

اشکایی که بی هوا رو گونه هام میریزه

قلبی که از همه ی خاطره هات لبریزه

دلی که میخواد بمونه تنی که باید بره

حرفی که تو دلمه اما ندونی بهتره

بیخیال حرفایی که تو دلم جا مونده

بی خیال قلبی که این همه تنها مونده

آخه دنیای تو دنیای دلای سنگیه

واسه تو فرقی نداره دل من چه رنگیه

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی ستاره

تو همون ستاره بودی ، که به من راهو نشون داد

سرنوشت من تو بودی ، که مسیرم به تو افتاد

رو به بی راهه میرفتم ، اگه تو نمیرسیدی

اگه از اون طرف شب ، تنهاییمو نمیدیدی

این تو بودی که شنیدی ، هق هق بی کسیامو

تو به جون و دل خریدی ، همه دلواپسیامو

اگه تو نبودی امروز ، از نفس افتاده بودم

دانلود آهنگ


 میکس ترکیبی اهنگ سیاوش قمیشی با اهنگ رپ

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی گلای پونه

‫ﺻﺪاي ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺰوﻧﻲ ﺗﻮي ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲﻛﺮد

‫آﺳـﻤـﻮن ﺑـﻐـﻀﺸﻮ ﺗﻮ ﭘـﺮدهي اﺑﺮاي ﺳﻴـﺎﻫﺶ ﭘﺎره ﻣﻲﻛﺮد

‫رﻋـﺪ و ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎه ﺷـﻬﺮو ﺑﺎ ﺻـﺪاش ﺧـﻮاب زده ﻣﻲﻛﺮد

‫زﻣﻴﻦ از اﻳـﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎر ﺑﻪ روي ﺷﻮﻧﺶ ﮔﻠﻪ ﻣﻲﻛﺮد

‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎي ﭘﻴﺎده ﻓﺎرغ از ﺻﺪاي ﺧـﺸﻢ آﺳﻤﻮﻧﻲ

‫ﺑﻲ ﺧﻴﺎل از ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﻬﺎي زرد ﺧﺰوﻧﻲ

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس اهنگ جزیره سیاوش قمیشی

من همون جزیره بودم خاکی و صمیمی و گرم واسه عشق بازی موج ها قامتم یه بستر نرم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی فرشته

فرشته اومدی ازدور چطور حالو احوالت

یکم تن خسته ی راهی غباره رو پرو بالت

فرشته اومدی ازدور ببین ازشوق تابیدم

میدونستم میای حالا تورو من خواب میدیدم

چه خوبه اومدی پیشم تو هستی این یه تسکین

چقدر آرامشت خوبه چقدر حرف هات شیرینه

فرشته آسمون انگار خلاصه ست تو دوتا بالت

تو میگی آخرش یک شب میان ازماه دنبالت

دانلود آهنگ


 دانلود ریمیکس آهنگ های قدیمی سایوش قمیشی و ابی از دیجی حمید خارجی

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی فردا

ﻳﻪ ﻋﻤﺮي ﺑﺪ آوردي و از ﭼﺸﻢ دﻧﻴﺎ دﻳﺪي

‫ﻫﺮ ﭼﻲ ﺑﺪي ﻛﺸﻴﺪي

‫ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻳﻦ دل ﺗﻮ و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺳﺎدﮔﻴﺘﻪ

‫اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﺷـﺐ ﺗﺎر ﻋﺎﻗـﺒﺘﺶ ﺳﻔﻴﺪه

‫ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺗـﻨﻬﺎ ﻣﻮﻧﺪي و ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﺮﻳﺒﻪ

‫ﻳـﻪ ﻫﻢ ﺻﺪا ﻧﺪﻳﺪي ﻫﺮ ﭼﻲ ﺑﺪي ﻛﺸﻴﺪي

‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺳﺎدﮔﻴﺘﻪ

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی گذشت

زمستون گذشت و بهارون گذشت عطش رد شد و عطر بارون گذشت

نه غم موندنی بود و نه سر خوشی چه شیرین چه تلخ سخت و آسون گذشت

یه روز دلخوشی بود و دل بستگی یه روز با فراغ و دل خون گذشت

هم از پنجره خنده شادیو هم از حنجره آه بی جون گذشت

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی مرهم

واسه بی تابی روزهای پر از حسرت و اه .

واسه بی خوابی چشمهای ترو خیره براه.

واسه سنگینی اوار تنگه غروب .

واسه دلگیری بارون تو شب غربت ماه.

واسه من مرهم زخمم غزل و ترانه شد

تب پر شور نوشتن یه شروع تازه شد

میخوام قصمو بدونن همه شب زدها.

قصه غروب پاییز که پر از ستاره شد.

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی تاک

‫ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗـﺎك ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪه

‫ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻲ روي ﺳﻴﻨﻪام

‫واﺳـﻪ ﭘـﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮ

‫ﻋﻤﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ زﻣﻴﻨﻢ

‫راز ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪﻧﺖ رو

‫ﻋـﻤﺮﻳـﻪ دارم ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

‫داري ﻣﻴﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

‫وﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺑـﺎزم ﻫـﻤـﻴﻨﻢ

‫ﻣﻴﺰﻧﻦ ﭼﻮب زﻳﺮ ﺳﺎﻗﻪات

‫واﺳـﻪ ﻟـﺤـﻈﻪﻫﺎي رﺳﺘﻦ

‫رﻳـﺨـﺘﻦ آب زﻳـﺮ ﭘﺎﻫﺎت

‫ﻫﻲ ﻣـﻨﻮ ﺷﺴﺘﻦ و ﺷﺴﺘﻦ

‫ﺗﻮي ﺳـﺮﻣﺎ و ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎ

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی دیوونه

‫اﻳﻦ ﻫـﻤﻪ دردﺳﺮ، ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره

‫دﻳﮕﻪ ﺗﻮ، ﺗﻮ دﻟﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪاري

‫اﻳﻦ ﻫـﻤﻪ دردﺳﺮ، ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره

‫دﻳﮕﻪ ﺗﻮ، ﺗﻮ دﻟﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪاري

‫دﻳـﻮوﻧﻪ، دﻳـﻮوﻧﻪ، ﻛﻪ دﻟﺶ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺮه

‫ﻣﻲﻣﻮﻧﻪ، ﻣﻲﻣﻮﻧﻪ، ﺗﺎ ﻛﻪ از راه در ﻣﻴﺮه

‫ﻛﻲ ﺟﻮاب درد ﺑﻲ درﻣﻮن ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﺸﻪ؟

‫ﻛﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ آروم ﺑـﮕﻴﺮم؟

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی دلتنگی

خیلی  وقته دیگه بارون نزده رنگ عشق به اين خيابون نزده

خيلي وقته ابري پرپر نشده دل آسمون سبکتر نشده

مه سرد رو تن پنجره ها مثل بغض توي سينه منه

ابر چشمام پر اشکه اي خدا وقتشه دوباره بارون بزنه

خيلي وقته که دلم براي تو تنگ شده قلبم از دوري تو بدجوري دلتنگ شده

خيلي وقته که دلم براي تو تنگ شده

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی تو بارون که رفتی - اهنگ های سیاوش قمیشی جدید و قدیمی 

تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد

یه بغض شکسته رفیق گلوم شد

تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد

تمام وجودم توی آینه خط خورد

هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره

دلم غصه داره دلم بی قراره

نه شب عاشقانه است

نه رویا قشنگه دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی گل من

‫ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﻲ و ﺳﺒﺰ ، ﮔﻞ ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺑﻤﻮن

‫ﻧﻔﺴﻢ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺗﻮ ، ﺟﺎي ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﻮن

‫ﺑﺎغ دل ﺑﻲ ﺗﻮ ﺧﺰون ، ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺑﺎش ﻣﻬﺮﺑﻮن

‫ﺗﻮ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻣـﻨﻲ ، ﻣـﻨﻮ از ﺧـﻮدت ﺑﺪون

‫ﻏـﺰل و ﻗـﺎﻓﻴـﻪ ﺑﻲ ﺗـﻮ ، ﻫـﻤﻪ رﻧـﮓ اﻧﺘﻈﺎره

‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ، ﻫﻤﻪ ﺑﻲ ﻋﻄﺮ و ﺑﻬﺎره

‫ﻣﻮﻧﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ، ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰو ﻧﺒـﻮﺳﻲ

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی بیا برگرد

مگذار كه یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد

این حقیقت است كه از دل برود هر آنكه از دیده رود

بیا برگرد تا خونه از عادتت سیر نشده

تا نگام با یك نگاه تازه درگیر نشده

بیا تا اومدنت دیر نشده دلها دلگیر نشده

تا هنوز فاصله‌مون جوونه و پیر نشده

آخه شبها جای خواب تو چشام دریای آبه

ساعت دیواری از وقتی كه رفتی توی خوابه

هنوزم عكس من و تو روی دیوار توی قابه

نامه‌ای كه گفته بودی من نخوندم هنوزم لای كتابه

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی جنگل بدون ریشه - فول آلبوم ارشیو اهنگ های سیاوش قمیشی 

توی خونمون به ما میگن فراری

توی غربت دم به دم انگشت نگاری

دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم

بیرون خونه میگن ما تروریستیم

وقتی خونه شده بود مثل جهنم

ما با ویزای بهشت بریدیم از هم

حالا تو برزخ بدبینی اسیریم

نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم

نمیتونیم ریشمونو پس بگیریم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی قصه ی امیر

بارون امشب توی ایوون مثل آزادی تو زندون

بی صفا بی تحرک بی ریا بود توی زندون میکنه جون

مرد با همت میدون توی فکر رای فرجام امیره

بی سرانجام ،نداره حتی رفیقی که بگه دردشو

درد دیدن و نگفتن بی سرانجام توی فکر آسمونه

که بباره بلکه تو قطره ی بارون

بتونه اشک خدا رو هم ببینه

نمی دونه حتی اشک هم دیگه فایده ای نداره

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ محبت سیاوش قمیشی

من میگم اگه میخوندم واسه خاطر دلت بودتو میگی طلوع من باش خیلی زوده

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ جدید سیاوش قمیشی پوچ

میگی دلتنگ دستامی شبا سرده تموم لحظه ها دردن گلا زرده میگی

دلتنگ مهتابی هوا ابره جدایی بعده من شبهاتو پر کرده

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی یادگاری

چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چندتا نامه

چندتا آهنگ قدیمی‌ که همه دل‌ خوشیامه

آینه‌ای که روبرومه غرق تو بهت یه تصویر

بارونای پشت شیشه من و تنهایی‌ و تقدیر

دست من نیست نفسم از عطر تو کلافه می‌شه

لحظه‌ای که حسی از تو به دلم اضافه می‌شه

باورم نمی‌شه اما این تویی‌ که داره میره

خیره میمونم به چشمات حتی گریم نمیگیره

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی باغ بارون زده - دانلود همه اهنگ های سیاوش قمیشی 

من از صدای گریه ی تو به غربت بارون رسیدم

تو چشات باغ بارون زده دیدم

چشم تو همرنگ یه باغه، تو غربت غروب پاییز

مثل من، از یه درد کهنه لبریز با تو بوی کاهگل و خاک

عطر کوچه باغ نمناک زنده میشه

با تو بوی خاک و بارون عطر ترمه و گلابدون زنده میشه

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی قاب شیشه ای

‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺷﻴﺸﻪي ﭘﻨﺠﺮه اي

‫ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮه

‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎم ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﺬره

‫ﭘﺸﺖ ﻗﺎب ﺑﻲ ﻧﻔﺲ

‫ﻣﺜﻞ اون ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ دﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻗﻔﺲ

‫ﻣﺜـﻞ ﻳـﻚ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺖ رﻓـﺘـﻪ ﺑـﻪﺑـﺎد

‫ﻣـﻨـﻮ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺑـﺮه

‫ﻣﺜﻞ ﻳﻪ روﻳﺎ ﺗﻮي ﺧﻮاب

‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ

‫ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﺧـﻮﻳـﺶ

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ بی تو از سیاوش قمیشی

دو دریچه دو نگاه دو پنجره دو رفیق دو همنشین دو حنجره دو مساف

ر تو مسیر زندگی دو عزیز دو همدم همیشگی

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی پرنده

ای پرنده محاجر سفرت سلامت اما

به کجامیری عزیزم قفسه تموم دنیا

روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری

وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری

میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت

تا بخوای بر گردی خونه گم میشی تو باغ غربت

واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی پرنده مهاجر

ای پرنده محاجر سفرت سلامت اما

به کجامیری عزیزم قفسه تموم دنیا

روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری

وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری

میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت

تا بخوای بر گردی خونه گم میشی تو باغ غربت

واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی بی تو

دو دریچه دو نگاه دو پنجره دو رفیق دو نگاه دو حنجره

دو مسافر تو مسیر زندگی دو عزیز دو همدم همیشگی

با هم از غروب و سایه رد شدیم قصه عاشقی رو بلد شدیم

فکر میکردیم آخر قصه اینه جز خدا هیشکی مارو نمی بینه

دو غریبه دو تا قلب در به در دو تا دلواپس این چشمای تر

دوتا اسم دو خاطره دو نقطه چین دوتا دور افتاده ی تنها نشین

عاقبت جدا شدن دستای ما گم شدیم تو غربت غریبه ها

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی خدا جون

‫ﺧﺪا ﺟﻮن ﻣﺘﺸﻜﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ دادي ﺑﻬﻤﻮن

‫واﺳﻪ ﮔـﺮﻳﻪ ﻛﺮدن و دﻳﺪن اﻳﻦ دﻧﻴﺎي زﺷﺖ

‫ﻣﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ دادي واﺳﻪي ﺳﮓ دو زدن

‫واﺳـﻪ ﮔـﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺟـﻬﻨﻢ دﻧـﺒـﺎل راه ﺑـﻬﺸﺖ

‫آخ ﻛﻪ ﺷﻜﺮت اي ﺧﺪا واﺳﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪي

‫ﭼﻲ ﻣﻴﺸﺪ اﮔﻪ ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﻧﻤﻲزدي؟

‫ﺧﺪا ﺟﻮن ﻣﻤﻨﻮن از اﻳﻨﻜﻪ دوﺗﺎ دﺳﺖ دادي ﺑﻪ ﻣﺎ

‫ﺗـﺎ اوﻧـﺎرو رو ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺘـﺮﺳـﻜﻲ دراز ﻛـﻨـﻴـﻢ

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ کلافه سیاوش قمیشی بیس دار تند

شاید نفهمیدی که من بی‌ اون که تو چیزی بگی‌سپردمت دست خدا که بی‌ خداحافظی نری

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی ببخش

منو ببخش که حرمت اون همه خاطره شکست

منو ببخش که قایق یه زندگی به گل نشست

منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت

تنهایی گریه کردی و حتی یه بار نشنیدمت

زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره

خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره

صداقت ترانمه بغضی که توی حنجرست

این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطرست

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ مگه میشه از سیاوش قمیشی

مگه میشه یه پرنده بمونه بی آب و دونه مگه میشه که قناری توی بغض آواز بخونه

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی با من باش

‫ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺎش، ﺗﺎ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻞ

‫ﻛـﻪ ﺑـﺒـﻨـﺪم از ﻧـﮕـﺎه ﺗـﻮﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺘـﺎره ﭘـﻞ

‫ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش، ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺗﻮﻧﻔﺴﻲ ﺗﺎزه ﻛﻨﻢ

‫ﺗـﺎ از آن ﻟـﺤـﻈـﻪي ﺑـﺎ ﺗـﻮ، ﺳـﻔـﺮ آﻏـﺎز ﻛـﻨﻢ

‫ﺳـﻔﺮي ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑـﻴﺸﻪﻫﺎي ﺳﺮ ﺳﺒﺰﺧﻴﺎل

‫ﺗﺎ ﺑﻪ دروازهﻫﺎي ﺷﻬﺮ آرزوﻫﺎي ﻣﺤﺎل

‫ﺳﻔﺮي در ﺧﻢ و ﭘﻴﭻ ﮔﺬر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ

‫از ﻣﻴﻮن دﺷﺖ ﭘﺮ ﺧﺎﻃﺮهي ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ

‫ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش

دانلود آهنگ


دانلود ریمیکس آهنگ فرنگیس از سیاوش قمیشی

آخ که دیگه فرنگیس عشق تو داغونم کرد به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی غربت - کنال آهنگ های سیاوش قمیشی

‫دل ﻫـﻴﺸﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ‫ﻏﺮﺑﺖ اﻳﻨﺠﺎ رو ﻧﺪاره

‫دﻳﮕﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎي ﻋﻼﻗـﻪ ﻫـﻤـﻪ ﻣـﺮدن ﺗـﻮ دﻟﻢ

‫ﻣﺜﻞ ﮔـﻨـﺠﺸﻜﻬﺎي ﺑـﻲ ﻟـﻮﻧﻪ و ﺑـﻲ ﺟـﺎي ﻣﺤﻠﻪ

‫دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺗﻮ درﺧﺘﻬﺎ ﺟﺎي ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی سراب - اهنگ های سیاوش قیمشی میکس ترانه های برتر

‫ﺑﺮاي ﺷـﻨﻴﺪن ﺗﻮ ‫ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺮام ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪاري

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ ‫ﺷـﺎﻳـﺪ ﻳـﻪ روز ﺑـﻴـﺎي ﺑـﺒﻴﻨـﻲ

‫ﺗـﻤـﻮم روزا ﻣـﺜﻞ ﻫﻢ ﻣـﺜﻞ ﻫـﻤﻴﺸﻪ

‫ﺻﺪاي ﻗﺸﻨﮕﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻴﺸﻪ

‫اﻣﺎ ﺧﻮدت ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﻫﻤﻪاش ﻋﺬاب

‫ﻣـﺜﻞ ﺳـﺮاب وﻗـﺘﻲ ﻣﻴﺨـﻮام دﻳـﮕﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ

‫ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻲ اﺷﻜﻬﺎم دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻦ

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی چشم انتظار

‫اي ﻛﻪ ﺳـﻴـﺎه ﭼـﺸﻤﺎت ﻫﻤﺮﻧﮓ روزﮔﺎرم

‫از دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ روز و ﭼﻪ روزﮔﺎري دارم

‫ﻫـﺰار ﺗﺎ وﻋﺪه دادي ﻧﻴﻮﻣﺪي ﻣﺎ رو ﻛﺎﺷﺘﻲ

‫اﻳﻦ دل ﻣـﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﭼـﺸﻢ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫ﺑـﺮاي ﺑـﻲوﻓـﺎﻳـﻲ ﻫـﺰار ﺑـﻬـﻮﻧﻪ داري

‫ﻫﺰار و ﻳﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ داري

‫اي ﻛﻪ ﺳـﻴـﺎه ﭼـﺸﻤﺎت ﻫﻤﺮﻧﮓ روزﮔﺎرم

‫از دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ روز و ﭼﻪ روزﮔﺎري دارم

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی الکی

من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم

الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمی تونم

من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری

دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری

من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم

انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم

من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام

کار و باره زندگیمو بذارم برای فردام

دانلود آهنگ


سیاوش قمیشی مسافر

از عذاب جاده خسته نرسیده و رسیده

آهی از سر رسیدن نکشیده و کشیده

غم سرگردونیامو با تو صادقانه گفتم

اسمی که اسم شبم بود با تو عاشقانه گفتم

با تنم زخمی اگه بود بی رمق بود اگه پاهام

تازه تازه با تو گفتم اگه کهنه بود دردام

من سرگردون ساده تورو صادق می دونستم

این برام شکسته اما تورو عاشق می دونستم

دانلود آهنگ


-->
تبلیغات
اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به جوان موزیک می باشد 1400 - 85